REACT-EU

In reactie op de Covid-pandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma.
Logo EU met tekst Mede gefinancierd in het kader van de reactie van de Unie op de Covid-19 pandemie

Herstel van de economie

Met dit geld stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Om een snelle uitvoering mogelijk te maken, is het extra budget via de  EFRO-programma’s 2014-2020 uitgegeven.  Het budget is door de EU in twee tranches toegekend aan Oost-Nederland. De Management Autoriteit (MA) EFRO Oost-Nederland is verantwoordelijk voor toekenning en beheer van middelen en moet uiterlijk 31 december 2023 door begunstigden zijn besteed. 

 

Eerste tranche

Binnen het bestaande programma OP Oost 2014-2020 is in de eerste tranche € 47,7 miljoen euro, waarvan € 5,9 miljoen rijks-cofinanciering beschikbaar gesteld voor REACT-EU. Dit geld is vanaf 1april 2021 aan projecten toegekend. Hier vindt u een overzicht van alle positief beoordeelde projecten uit de eerste tranche.

Tweede Tranche

De Europese Unie, heeft eind oktober voor de tweede keer een bedrag beschikbaar gesteld voor Oost Nederland. Op 29 maart 2022 is opnieuw  aan 27 projecten uit Overijssel en Gelderland ontvangen een bijdrage toegezegd.  Hier vindt u een overzicht van alle positief beoordeelde projecten uit de tweede tranche

Het bedrag van € 60,5 miljoen in de tweede tranche is toegezegd na een intensieve lobby door de Provincies Overijssel en Gelderland.  Hiervan is per 15 december € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor projectaanvragen in de categorieën ‘ontwikkelingsprojecten’ en ‘gedeelde faciliteiten. Het resterende bedrag van de beschikbare middelen in deze tweede tranche is gereserveerd voor inzet via een revolverend fonds.

 

Doelstelling

Bij het beschikbaar stellen van de REACT-gelden is de MA uitgegaan van de doelstelling van het programma OP Oost 2014-2020: het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland als toonaangevende en innovatieve Europese regio. En het investeren in een slimmere en duurzame regio. Met de nadruk  op investeringen in innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en groen, die gaan zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie.

Nieuw accent

Bij deze nieuwe prioriteit ‘Groen en digitaal herstel van de economie'  is minder nadruk gelegd op samenwerkingsprojecten tussen MKB en kennisinstellingen gericht op vroege fases van innovatie. De nadruk lag  meer op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen die de doelstellingen op het gebied van digitalisering en groen versnellen (hogere TRL-fase). Hiermee wordt voorgesorteerd op een snelle en succesvolle marktintroductie. Ook is ruimte vrij gemaakt voor investeringen die bijdragen aan de versterking van het innovatieve ecosysteem op het gebied van groen en digitaal. Hierbij wordt gedacht aan publiek-private investeringen in onderzoeksfaciliteiten en valorisatie-activiteiten (bijvoorbeeld laboratoria, specialistische productieruimtes). Het doel hierbij is om MKB-bedrijven de mogelijkheid te geven nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen en door te ontwikkelen.