Proclaimer

OP Oost doet er alles aan om de informatie op deze website zo compleet en actueel mogelijk te houden. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie. Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of van links naar websites van derden.

Wij behouden ons het auteursrecht voor de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ons openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.