Overzicht beschikte projecten

In bijgevoegd overzicht zijn alle door OP Oost toegekende aanvragen chronologisch gerangschikt.
Hand met tekstballon 'approved'

Overzicht

Deze lijst wordt in juni en december aangevuld. De lijst met toegekende en vastgesteld aanvragen tot 6 november 2023 vindt u hier: 

Beschikte projecten (XLSX 170 kB) of Beschikte projecten (CSV,362 kB)


Europa om de Hoek

OP Oost 2014-2020

Voor onderzoeks- en rapportagedoeleinden worden relevante gegevens, van Nederlandse projecten die Europese subsidie ontvangen, in een spreadsheet onder gebracht op de website 20072020.europaomdehoek.nl. Via deze link gaat u direct naar een selectie van alle OP Oost 2014-2020 en REACT-EU-projecten.

GO-EFRO 2007-2013

Op de website  20072020.europaomdehoek.nl vindt u ook alle gegevens van toegekende subsidieaanvragen uit de periode GO EFRO 2007-2013. Via deze link gaat u direct naar een selectie van alle GO EFRO 2007-2014-projecten.


Kohesio

De  Europese Commissie heeft officieel het online platform ‘Kohesio’ gelanceerd. Alle projecten binnen de lidstaten die vanaf 2014 financiering ontvingen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds (ESF) staan op het platform. 

Ga hier naar het projectenoverzicht van OP Oost 2014-2020. Ga hier naar Gelderse projecten op de kaart. Ga hier naar de Overijsselse projecten op de kaart.

Dit is wat Kohesio te bieden heeft:

  • Gestandaardiseerde gegevens over 1,5 miljoen projecten uit de financieringsperiode 2014-2020, inclusief links naar de respectieve programma's en fondsen
  • Gestandaardiseerde gegevens over de 500.000 begunstigden en de stand van uitvoering van de projecten
  • Gegevens over meer dan 300 operationele programma's in alle 27 lidstaten
  • Een interactieve kaart die het mogelijk maakt de gegevens geografisch op te zoeken;