Overzicht beschikte projecten

In bijgevoegd overzicht zijn alle door OP Oost toegekende aanvragen chronologisch gerangschikt.

Deze lijst wordt in juni en december aangevuld. De lijst met toegekende en vastgesteld aanvragen tot 18 februari 2023 vindt u hier: 

Beschikte projecten (XLSX 170 kB) of Beschikte projecten (CSV,362 kB)


Europa om de Hoek

Voor onderzoeks- en rapportagedoeleinden worden relevante gegevens, van Nederlandse projecten die Europese subsidie ontvangen, in een spreadsheet onder gebracht op de website www.europaomdehoek.nl

GO-EFRO 2007-2013

Op de website www.europaomdehoek.nl vindt u ook alle gegevens van toegekende subsidieaanvragen uit de periode GO EFRO 2007-2013.