OP Oost jaarverslag 2021

De publiekssamenvatting geeft een mooi overzicht van de voortgang van het programma in vogelvlucht. In het jaarverslag vindt u niet alleen feiten en getallen, maar ook boeiende innovatieve projecten waaraan het geld is besteed.
OP Oost jaarverslag 2021
Gepubliceerd op: 3-juni-2022

De stand van zaken

In 2021 zijn in totaal 26 subsidieaanvragen gehonoreerd voor een bedrag van  € 49,6 miljoen. Nieuw was hierbij de toevoeging van de REACT-gelden aan het programma. Eind 2021 is hiervoor nog een tweede bedrag aan middelen toegekend.  Het totaal van verleende projecten staat  eind 2021 op 487. In totaal ondersteunt OP Oost met al deze projecten tot nu toe 968 bedrijven.
In 2021 zijn 22 projecten afgerond. Het totaal van afgeronde projecten staat daarmee eind 2021 op 353. Bekijk hier de publieksversie van het OP Oost jaarverslag 2021

Doelstellingen en budget OP Oost

OP Oost subsidieert innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de regionale economie. Hiervoor is aan het begin van de programmaperiode € 101 miljoen beschikbaar gesteld door Europa en € 68 miljoen door het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland. In reactie op de Covid-pandemie is hier, onder de noemer REACT-EU, door Europa, € 102.3 miljoen aan toegevoegd en € 5,9 miljoen Rijkscofinanciering. Hierdoor bedraagt het totale, door Europa beschikbaar gestelde budget, € 203,3 miljoen. Het totale voor subsidie beschikbare budget komt daarmee op  € 277,2 miljoen. De beschikbare middelen zijn verdeeld over de prioriteiten Economische innovatie en Slimme CO2 reductie. Voor REACT-EU is daar de prioriteit ‘Groen en digitaal herstel van de economie’ bij gekomen.

Europese Commissie

Het OP Oost jaarverslag laat zien wat er met het Europese subsidiegeld  is bereikt. Daarnaast dient het verslag als een verantwoording aan de Europese Commissie. Het Comité van Toezicht  heeft het verslag en de uitgebreide financiële verantwoording onlangs goedgekeurd en eind mei is alles ingediend in Brussel.

Meer verhalen uit de praktijk

Bent u nieuwsgierig geworden naar welke ondernemers er zoal subsidie ontvangen en wat hun ervaring is? Kijk dan ook eens naar de andere  praktijkverhalen op onze  website.