EU en Oost-Nederlandse bedrijven investeren in herstel van economie

Voor de tweede keer heeft het EFRO-programma voor Oost Nederland, onder de noemer REACT-EU, subsidie toegekend.
Gepubliceerd op: 29-maart-2022

27 projecten uit Overijssel en Gelderland ontvangen een bijdrage.

Al deze projecten dragen bij aan  een groen en digitaal en veerkrachtig herstel van de economie na de Covid-pandemie. Het gaat hierbij om ruim 90 bedrijven in de regio die actief zijn in de Medische Technologie (MedTech), Cleantech, Robotica Digitalisering, Circulaire economie, en Fotonica. Sectoren waar Oost-Nederland sterk in is en die een bijdrage kunnen leveren aan transities op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en gezondheid. Met de toekenning uit het REACT-EU budget kunnen de deelnemende bedrijven nu aan de slag. Zij dragen ook zelf bij aan toekomstgerichte investeringen die de regionale economie versterken.

Enkele voorbeelden

Waterstof als energiebron voor ziekenhuis Rijnstate
Ziekenhuis Rijnstate streeft  naar 95% CO2-reductie in 2050. De nieuwbouw op locatie Elst is een biedt de mogelijkheid om hier invulling aan te geven. Met de REACT-EU bijdrage zet Rijnstate op deze locatie in op duurzame energieoplossingen met onder andere de inzet van waterstoftechnologie. In de uitvoeringsfase van het zogeheten project  ‘H2Healthcare’ zijn verschillende bedrijven uit de regio betrokken die een rol vervullen bij het tot stand brengen van het energiesysteem. De demonstratie van het nieuwe energiesysteem, dient daarna als showcase voor de zorgsector, maar biedt ook mkb-bedrijven en andere belanghebbenden de mogelijkheid om kennis en kunde op te doen.

Duurzame microdeeltjes 
Microdeeltjes zitten tegenwoordig onder andere in cosmetica, voedingsmiddelen, textiel, medicijnen om de kwaliteit en houdbaarheid van producten te verbeteren. Dit is een miljardenmarkt die nog veel gebruik maakt van niet-afbreekbare plastics. In dit project werken  IamFluidics, LT Technology en de Universiteit Twente samen om de eerste “in-air-microfluïds pilot plant” ter wereld voor de inkapseling (encapsulatie) van natuurlijke oliën in biologisch afbreekbare microcapsules te realiseren.

Huidvaccinatie naald 
Bij een grote virusuitbraak kunnen beschikbare vaccins schaars worden. U-Needle kan met haar intradermale naalden minstens vijf keer meer mensen vaccineren met dezelfde hoeveelheid vaccins. De naalden van U-Needle zijn zowel voor Europa als de Verenigde Staten gecertificeerd maar kunnen nog niet in voldoende hoeveelheden gemaakt worden om de vraag te bedienen. In dit project wordt toegewerkt naar een schaalbare productietechnologie waarbij het mogelijk is enkele miljoenen intradermale naalden per jaar te produceren.

Hier vindt u een overzicht van alle positief beoordeelde projecten uit de tweede tranche   

Twee tranches

Oost-Nederland, heeft dankzij intensieve lobby, als enig landsdeel twee tranches REACT-EU ontvangen. Van het toegekende bedrag van 60,4 miljoen voor de tweede tranche is per 15 december 2021 € 50 miljoen opengesteld voor ondernemers in Oost-Nederland. Hiervoor zijn 48 aanvragen binnen gekomen waarvan er 27 positief  zijn beoordeeld. 
Bij de eerste tranche REACT-EU heeft Oost-Nederland, volgens de gebruikelijke verdeling van de EFRO-programma’s in Nederland, € 43,6 miljoen ontvangen. De eerste tranche REACT-EU is volledig toegekend aan 20 projecten in Oost Nederland. 

Hier vindt u een overzicht van alle positief beoordeelde projecten uit de eerste tranche.

Strategische Innovatie en Investeringsagenda 

Provincie Overijssel en Provincie Gelderland zetten de komende jaren vol in op een groene en digitale economie, waarin herstel en innovatie de boventoon voeren. De plannen zijn samengevat in een Oost-Nederlandse strategische innovatie- en investeringsagenda (SIIA). Er wordt geïnvesteerd in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. 

EU Next Generation

In reactie op de Covid-pandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel hiervan is het is REACT-EU-programma waaraan door de EC in twee tranches uitvoering wordt gegeven. Met het herstelprogramma stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Voor een snelle uitvoering is het extra budget in twee tranches via de het huidige EFRO-programma’s beschikbaar.