MKB Oost-Nederland investeert volop in innovatie en duurzame economie

Met het OP Oost 20214-2020 werken 1027 mkb-bedrijven samen met kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties aan 516 slimme en duurzame projecten. Samen investeren zij inmiddels € 302,7 miljoen in Oost Nederland.
Gepubliceerd op: 19-december-2023

- Jaarverslag EFRO OP Oost 2022 -

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de regionale economie en werkgelegenheid. De focus van het EFRO-programma voor Oost Nederland  (OP Oost 2014-202o) ligt hierbij op economische innovatie en koolstofarme economie. Het doel is dat meer MKB-bedrijven in Oost-Nederland meer omzet halen uit nieuwe producten

Verdubbeling van de subsidie

De EFRO-programma’s in Nederland komen tot stand in samenwerking met het Rijk en de provincies. Het OP Oost-jaarverslag 2022 laat zien dat Europa, provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk samen € 262,7 miljoen aan EFRO-subsidie bijdragen. Met de bijdrage van de ondernemers wordt dit bedrag meer dan verdubbeld. De verwachte totale investering in de regionale economie bedraagt nu € 565 miljoen.  

Projecten in beeld

Op de geografische kaart in het OP Oost-jaarverslag is te zien dat er sprake is van een ruime verspreiding van de  projecten over beide provincies. Daarbij is sprake van een sterke concentratie van projecten rondom Nijmegen en Enschede.  Aan de hand van projectbeschrijvingen en interviews in het verslag wordt duidelijk wie die ondernemers zijn, aan welke resultaten zij werken en wat voor hen de meerwaarde is van samenwerken. 

Bijvoorbeeld aan de hand van het project Injecteerbare hydrogel dat in 2016 van start ging. Dr. Marcel Karperien, wetenschappelijk directeur van Hy2Care en zijn team ontwikkelden een vloeibare hydrogel die de gaten in het kraakbeen vult.

Karperien: “Met hulp van EFRO konden we de hydrogel en het aanbrenginstrument doorontwikkelen tot een product waar investeerders vertrouwen in hebben…......Het resultaat is duidelijk: bij de start van het EFRO-project was ikzelf de enige medewerker: inmiddels staan er acht mensen op de loonlijst en zijn we op zoek naar twee nieuwe collega’s.”

Opvolger EFRO Oost

Het OP Oost-programma gaat nu echt de laatste fase in. Voor 31 december 2023 ronden alle nog lopende projecten hun innovatietraject af.  Intussen is in 2022 ook het EFRO Oost programma 2021-2027 van start gegaan en de eerste subsidies zijn toegekend. Meer informatie over dit programma en de subsidiemogelijkheden is te vinden op www.efro-oost.eu.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de resultaten van subsidieprogramma OP Oost 2014- 2020 tot 31 december 2022? Bekijk dan hier: de publieksversie van het jaarverslag van OP Oost.