Meer dan 1,5 miljoen cohesie-projecten online

Bij de opening van het 8e Cohesieforum, heeft de Commissie “Kohesio” gelanceerd, een openbaar onlineplatform met alle beschikbare informatie over meer dan 1,5 miljoen projecten in alle 27 lidstaten.
Meer dan 1,5 miljoen cohesie-projecten online
Gepubliceerd op: 25-maart-2022

Het is de eerste keer dat een dergelijk omvangrijk en voor iedereen toegankelijk platform van projectgegevens in alle officiële talen van de EU is opgezet. Daarbij is nauw samengewerkt met de managementautoriteiten in de verschillende lidstaten of regio's, aangezien cohesieprojecten door de nationale en regionale autoriteiten worden beheerd.

Een nuttig instrument voor iedereen

Het Kohesio-platform maakt de informatie waarover de managementautoriteiten beschikken, voor iedereen toegankelijk. Het platform beschikt over een indrukwekkende schat aan gegevens en illustreert hoe het cohesiebeleid een cruciale bijdrage aan de economische, territoriale en sociale cohesie van de EU-regio's en de groene en de digitale transitie levert door een grote verscheidenheid van beleidsprioriteiten in de lidstaten uit te voeren en te financieren. Dankzij het platform worden ook beste praktijken opgespoord en tussen regio's en lidstaten uitgewisseld.

Kohesio biedt: 

  • gestandaardiseerde  gegevens over 1,5 miljoen projecten uit de financieringsperiode 2014-2020, met inbegrip van links naar de respectieve programma's en fondsen; 
  • gestandaardiseerde gegevens over de  begunstigden van projecten en de stand van de uitvoering van de projecten; 
  • gegevens over meer dan 300 operationele programma's in alle 27 lidstaten; 
  • een interactieve kaart waarmee de gegevens geografisch kunnen worden opgevraagd; 
  • alle informatie in (spoedig) alle officiële talen van de EU. Meer informatie

Lees hier het hele bericht: Cohesiebeleid van de EU: meer dan 1,5 miljoen door de EU gefinancierde projecten zijn toegankelijk op een nieuw openbaar platform


Bron: Europese Comissie