Innovatiefonds ION+2 fonds voor MKB in Gelderland én Overijssel

De beschikbare middelen worden ingezet via een revolverend fonds aan innovaties van het mkb in Overijssel en Gelderland.
Innovatiefonds ION+2 fonds voor MKB in Gelderland én Overijssel
Gepubliceerd op: 24-mei-2022

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt € 5,5 miljoen beschikbaar uit de Covid herstelmiddelen REACT-EU bedoeld voor een groen en digitaal herstel van de economie. De REACT-EU bijdrage wordt, door Oost NL als fondsmanager, gebruikt om het ION2+ fonds te vormen. Het fonds investeert in de voor Gelderland en Overijssel belangrijke sectoren Agrifood, Health, High Tech Systemen & Materialen, Energie- en Milieutechnologie en biobased economy. 

Snellere marktintroductie

Er worden leningen  van minimaal € 250.000,- tot maximaal € 2.500.000  verstrek aan mkb'ers in de meest risicovolle innovatiefase. Mkb-ers, vooral de jonge, snelgroeiende bedrijven en startups, hebben behoefte aan financiering voor vernieuwing. Activiteiten voor R&D of in innovatie hebben alleen niet altijd een gewenste uitkomst. In deze fase is het daarom niet makkelijk om financiers te vinden. Met behulp van het ION+2 kunnen Gelderse en Overijsselse mkb-ondernemers hun innovaties sneller op de markt te brengen. Meer informatie vindt u op de website van Oost NL

Vervolg op ION+

Het  ION+2 fonds is een vervolg op het succesvolle ION+ fonds dat eind 2019 van start is gegaan en waarvan binnenkort alle  middelen zijn ingezet.  De ervaringen met ION+ zijn zeer positief, het financieringsinstrument sluit uitstekend aan bij de vraag vanuit innovatieve ondernemers en is uitgegroeid tot een zeer geliefd fonds. Zie hier voor eerdere toekenningen. 

REACT-EU

In reactie op de Covid-pandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma. Het extra budget is door de EU aan Oost-Nederland in twee tranches toegekend. In de eerste tranche is  € 47,7 miljoen euro toegekend. Hier vindt u een overzicht van de 20  positief beoordeelde projecten. In de 2e tranche is 6o, 5 miljoen toegezegd. Hiervan komt nu een  bedrag van 5,5 miljoen beschikbaar via ION+2. Daarnaast is  € 50 miljoen toegekend aan 27 projecten uit Overijssel en Gelderland. Hier vindt u een overzicht van  27 positief beoordeelde projecten uit de tweede tranche.