EFRO Oost staat in de startblokken

Op 18 mei hebben we in Deventer het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland gepresenteerd. De eerste openstelling is gepland op 15 september 2022.
EFRO Oost staat in de startblokken
Gepubliceerd op: 20-mei-2022

Het EFRO (voluit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is gestart met een nieuwe programmaperiode 2021-2027. 

Ook voor deze periode stelt Europa samen met het Rijk en Overijssel en Gelderland budget beschikbaar om de economie in Oost-Nederland te versterken. Aan de basis van het Programma 2021-2027 staan de Europese doelen voor regionale ontwikkeling.

Innovatie- en samenwerkingsprogramma

In dit kader maakten Overijssel en Gelderland het EFRO-programma met een budgetomvang van € 126 miljoen. De inzet is om met  dit geld slimme en groene investeringen de regionale economie versterken. Door innovatie in het mkb te stimuleren en het stimuleren  door samenwerking van mkb-ers onderling, met grote bedrijven en met kennisinstellingen. EFRO Oost is dus een innovatieprogramma én een samenwerkingsprogramma.

Inhoudelijke prioriteiten en accentverschillen

Binnen het programma ligt de focus bij prioriteiten op het gebied van een ‘slimmer’ en een ‘groener’ Europa. Er worden activiteiten ondersteund gericht op innovatie (slimmer) en energietransitie (groener). Hoewel het Programma 2021-2027 in een belangrijke mate aansluit bij het Operationeel Programma voor 2014-2020 zijn er ook enkele inhoudelijke verschillen. In dit programma zijn er ook meer mogelijkheden voor demonstratieprojecten (innovaties gericht op hogere TRL’s ) en het groene deel (voorheen Koolstofarm) richt zich meer op de energietransitie. Specifieker gedefinieerd als ‘hernieuwbare energiebronnen en slimme energiesystemen’.

Openstellingen

De beide provinciebesturen van Gelderland en Overijssel hebben het programma al goedgekeurd, evenals het Ministerie van Economisch Zaken. Het ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie.  
Bij een positief besluit is de eerste openstelling gepland op 15 september 2022.
Deze openstelling is bedoeld voor marktgerichte innovaties (lagere TRL) voor zowel prioriteit 1. ‘een slimmer Europa’ als Prioriteit 2 ‘een groener Europa’. De eerste openstelling voor demonstratieprojecten volgt eind 2022 of begin 2023.  Hierna volgen nog regelmatig openstellingen door de jaren heen. Meer informatie over het programma en de programmering vindt u in de presentatie van 18 mei en op de website www.efro-oost.eu. Hier vindt u binnenkort ook het projectideeformulier en alle relevante documenten voor het opstellen en indienen van uw aanvraag.

Nieuwe Naam

Het EFRO-programma wordt in Gelderland en Overijssel voortaan uitgevoerd onder de naam “EFRO Oost’. Officieel heet de subsidieregeling “Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland’ of kort ''EFRO Oost'.  Ondertussen loopt het  Operationeel Programma 2014-2020  (OP Oost) nog een tijdje door om alle lopende projecten af te ronden. Pas op 31 december 2023 wordt dat definitief afgesloten.