ION+2

De beschikbare middelen worden ingezet via een revolverend fonds aan innovaties van het mkb in Overijssel en Gelderland. Innovatiefonds ION+2 fonds voor MKB in Gelderland én Overijssel.
Eurobiljetten en tekst ION+2

Revolverend kapitaal

Bij de programmering van OP Oost 2014-2020 is ook de mogelijkheid opgenomen om naast subsidies ook steun te verlenen via het verstrekken van zogenoemd ‘revolverend’ kapitaal, zoals leningen.

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt uit de Covid herstelmiddelen REACT-EU bedoeld voor een groen en digitaal herstel van de economie € 5,5 miljoen voor ION+2 beschikbaar. De  REACT-EU bijdrage wordt, door Oost NL als fondsmanager, gebruikt om het ION2+ fonds te vormen. Het fonds investeert in de voor Gelderland en Overijssel belangrijke sectoren Agrifood, Health, High Tech Systemen & Materialen, Energie- en Milieutechnologie en biobased economy. Er worden leningen  van minimaal € 250.000,- tot maximaal € 2.500.000  verstrek aan mkb'ers in de meest risicovolle innovatiefase.

Snellere marktintroductie

Mkb-ers, vooral de jonge, snelgroeiende bedrijven en startups, hebben behoefte aan financiering voor vernieuwing. Activiteiten voor R&D of in innovatie hebben alleen niet altijd een gewenste uitkomst. In deze fase is het daarom niet makkelijk om financiers te vinden. Met behulp van het ION+2 kunnen Gelderse en Overijsselse mkb-ondernemers hun innovaties sneller op de markt te brengen. Meer informatie vindt u op de website van Oost NL

Vervolg op ION+

Het  ION+2 fonds is een vervolg op het succesvolle ION+ fonds dat eind 2019 van start is gegaan en waarvan binnenkort alle  middelen zijn ingezet.  De ervaringen met ION+ zijn zeer positief, het financieringsinstrument sluit uitstekend aan bij de vraag vanuit innovatieve ondernemers en is uitgegroeid tot een zeer geliefd fonds. Zie hier voor eerdere toekenningen. 

Ex-ante kapitaalonderzoek I en II

Om middelen uit OP Oost 2014-2020 in te mogen zetten voor ION+ heeft een verplicht ex-ante kapitaalonderzoek plaatsgevonden volgens de richtlijnen van de Europese Commissie.  Met dit rapport  “Innovatie als brandstof voor de regio” (Rebel,2017) is voor de periode 2017 – 2023 is een investeringsgat aangetoond van € 100 mln. tussen het aanbod aan kapitaal en de vraag. Conclusie hieruit is dat er een bestaansrecht is voor een financieringsinstrument dat zich richt op de innovatiefase.

Op vervolg op dit onderzoek is in opdracht van OP-Oost in deel II van het ex-ante onderzoek de governance van het fonds uitgewerkt. Dit onderzoek geeft een beschrijving van de vormgeving en aansturing van het innovatiefonds ‘ION+’. Oost NL kan vanuit ION+ met meer risico en vroeger investeren dan het participatiefonds van Oost NL en het sluit met grotere investeringsbedragen aan bij de valorisatiefondsen en De Groeiversneller. Zo is er voor ondernemers in Gelderland een aansluitende financieringsketen met 1 loket. Download hier de samenvatting van ex-ante onderzoek Deel II ION+