Mkb-ondernemers zetten volgende stap in het innovatieproces

Slimme bierkratjes die registreren waar ze opgeslagen hebben gestaan. Of straatkolken die data verzamelen zodat ze gericht geleegd kunnen worden. Het zijn voorbeelden van innovaties die mogelijk zijn door cross-overs tussen de kunststof-maakindustrie en bedrijven uit de smart industry.
Martine Bonnema en Dave de Jong

Via het 'Cluster kunststoffen en sensoren' wil een samenwerkingsverband onder leiding van het Polymer Science Park (PSP) die cross-overs in Oost-Nederland aanjagen. De subsidie voor het project komt uit de Cluster- en netwerkregeling. Deze is bedoeld om bedrijven binnen en tussen sectoren te verbinden en te stimuleren om samen projectaanvragen in te dienen.

Martine Bonnema, projectleider van Polymer Science Park (PSP)

“Als ik onze leden vraag hoe hun business over tien jaar uitziet, zeggen de meesten dat hun producten meerwaarde hebben omdat ze uitgerust zijn met sensoren en verbonden met intelligente software. Ze zien deze innovaties ook als een mogelijkheid om te groeien. Tegelijkertijd nemen ze niet de tijd om eraan te werken. Ze moeten nú productie draaien.” 

In dit open innovatiecentrum kunnen PSP-leden – veelal mkb-ondernemers uit de kunststof-maakindustrie – terecht met vragen over onder meer productinnovatie en verwerkingstechnieken. Via het project Cluster kunststoffen en sensoren wil het PSP de weg banen voor allerlei cross-overs tussen zijn leden en bedrijven uit de smart industry, zoals producenten van robotica of sensoren. Om die reden maakt FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, deel uit van het samenwerkingsverband.

Met de subsidie uit de Cluster- en netwerkregeling van OP Oost kunnen we de zaken drie jaar lang structureel aanpakken, zegt Bonnema. “Via bijeenkomsten, demoprojecten en het uitwerken van businesscases, willen we onze leden een volgende stap in hun innovatieproces laten zetten. Dat kan leiden tot een concreet product, maar voor ons is het even belangrijk dat de ondernemers geïnspireerd raken, zelf aan het denken slaan en dan de wegen kennen om die innovatie te verwezenlijken.

Tot de projectpartners horen ook drie Oost-Nederlandse kennisinstellingen: Universiteit Twente, hogeschool Windesheim en Food & Biobased Research uit Wageningen. Zij leveren de benodigde extra kennis.

Dave de Jong, productiemanager van ProReva

 “Als je net als ProReva geen eigen R&D-afdeling hebt, is de samenwerking met het Polymer Science Park een uitkomst. Zij kunnen contacten voor ons leggen en hebben de juiste ingangen om nieuwe productiemethodes te ontwikkelen op basis van digitale hulpmiddelen”, zegt Dave de Jong, productiemanager van ProReva. 
Dit bedrijf met tien vestigingen in Oost- en Midden-Nederland produceert orthopedische hulpmiddelen, zoals kunstbenen- en armen, spalken en braces. “Samen met het Polymer Science Park werken we een nieuwe methode van aanmeten uit. Het idee ervoor leeft al een tijdje binnen ProReva. Gezien de kansen die deze methode biedt, kan en wil ik er verder niets meer over zeggen. Als het lukt, zal het ProReva enorm helpen.”