Makers, kopers en gebruikers van digitale zorghulpmiddelen verbinden

Nederland vergrijst en velen zien apps, games, robots en andere ICT-hulpmiddelen als een manier om goede zorg te blijven leveren. Toch worden die nog maar weinig gebruikt. Dat komt deels omdat kopers, gebruikers en ontwikkelaars van deze hulpmiddelen onvoldoende rekening houden met elkaars belangen.
Oude hand met alarmband en jonge hand

Het cluster- en netwerkproject iCreatewellbeing2020 (iCW2020) bracht daar verandering in.

“Medewerkers van zorgorganisaties zijn bang dat een robot hun werk overneemt. De ontwikkelaars van apps en robots vinden dat ze gebruiksvriendelijke producten hebben gemaakt en snappen niet waarom ze nauwelijks verkocht worden. De kopers zijn zorgorganisaties die hun geld krijgen van gemeentes. Die gemeentes moeten ervan overtuigd zijn dat ICT-hulpmiddelen mensen zelfredzamer of minder eenzaam kunnen maken. Zo lang deze partijen geen begrip hebben voor elkaar en elkaars belangen, komt de innovatie in de zorg onvoldoende van de grond", aldus projectleider Arthur Burghouts van Insights Zorg. Dit adviesbureau voor e-health en ICT is samen met de Universiteit Twente de drijvende kracht achter het cluster- en netwerkproject iCreatewellbeing2020 (iCW2020).

Arthur Burghouts

Halen en brengen

Bij de start in 2015 bestond iCW2020 uit Twentse (mantel)zorg- en welzijnsorganisaties, de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost, ICT-adviesbureaus en ontwikkelaars van hulpmiddelen zoals apps en games. Sindsdien is het netwerk aanmerkelijk uitgebreid. Iedereen die iets komt brengen of iets wil halen, kan zich aansluiten.

Arthur Burghouts

Projectleider van Insights Zorg

Inmiddels organiseerde iCW2020 24 bijeenkomsten. Meestal brachten leden een case in of presenteerden een product of dienst. Zo waren er bijeenkomsten over apps om eenzaamheid tegen te gaan of om mensen met een verstandelijke beperking te leren reizen. Of over de zorgrobot Tessa die mensen met dementie meer dagstructuur kan geven. De taak van de projectleiders was om de juiste groepen bij elkaar te brengen en als dat nodig was als ‘vertaler’ op te treden, zodat iedereen elkaar goed begreep.

Leefwereld

Het belangrijkste leerpunt van iCW2020 is dat technologie niet het probleem is, zegt Burghouts. “Je moet bij de ontwikkeling van ICT-hulpmiddelen rekening houden met elkaars belangen en vooral aansluiten bij de leefwereld van de gebruikers. Nu dat begrip is ontstaan, staan de leden van het netwerk ook echt open om van elkaar te leren, elkaar te helpen en samen projecten op te zetten.”