Charge en Go geeft elektrisch rijden in de regio een extra impuls

Om het elektrisch rijden te stimuleren, ontwikkelt een breed consortium onder leiding van de Radboud Universiteit een aantal samenhangende producten voor elektrische rijders, eigenaren van laadparken, energieleveranciers en gemeentes.
Auto aan laadpaal

Met subsidie van OP Oost krijgt de ontwikkeling van het elektrisch rijden in de regio meer vaart. “De basis voor Charge & Go ontstond bij Allego", zegt Bas Hendrikx, mede-ontwikkelaar en coördinator van het project. “Deze dochteronderneming van netbeheerder Alliander wil laadparken ontwikkelen met verschillende laadvormen, zoals snel, kort of duurzaam. Op deze manier kun je het maximale uit het elektriciteitsnetwerk halen zonder gevaar van overbelasting.”

Bas Hendrikx

Baat bij verschillende laadvormen

Ook gebruikers van elektrische auto’s zijn gebaat bij verschillende laadvormen, legt hij uit. Deelauto’s moet snel opgeladen worden. De ene huurder brengt hem terug en de andere huurder moet hem volledig opgeladen weer mee kunnen nemen. Wie met een elektrische auto naar zijn werk gaat, heeft genoeg aan een langzame laadvorm.

Bas Hendrikx

Mede-ontwikkelaar en coördinator van het project

 

Resultaat voor alle partners

Alle deelprojecten van Charge & Go vormen samen één geheel om het elektrisch rijden in Oost-Nederland te stimuleren, maar iedere deelnemer heeft na afloop ook een eigen resultaat met een rendabele eigen businesscase, zegt Hendrikx. “De tool Parkagent kan overal gebruikt worden om gemeentes te adviseren over locaties voor laadparken. Het verdeelsysteem voor elektrische panelen dat door Van der Sijs is ontwikkeld, past ook in andere laadparken. Het industriepark Kleefse Waard – en daarmee ook de gemeente Arnhem – zet zich beter op de kaart als testlocatie voor concepten rond elektrisch rijden. En het deelautoconcept van LochemEnergie is een blauwdruk dat zo door andere organisaties overgenomen kan worden.”

Netwerk voor elektrisch vervoer

Voor Hendrix zit de meerwaarde van Charge & Go in de samenwerkingsvorm. “Bij deze grotere projecten kunnen we als universiteit onze kennis beschikbaar stellen voor maatschappelijk gebruik. Bij Charge & Go hebben we onze kennis over ruimtelijke ordening ingebracht, maar ook op het gebied van marktordening, privacy en security een grote bijdrage geleverd. En wat nog belangrijker is: alle partners leren elkaar kennen en delen hun kennis. Dat zie je op elke vergadering van het project verder groeien. Er is een stevig regionaal netwerk voor elektrisch vervoer ontstaan met partners die elkaar nu en in de toekomst weten te vinden.”

Tonnie Tekelenburg

Experimenteren met het delen van elektrische auto’s

Voor ons is elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van een compleet duurzaamheidsplaatje, waartoe ook energiebesparing en het lokaal opwekken van hernieuwbare energie hoort. Daarom experimenteren we met diverse manieren om elektrische auto’s te delen.

Tonnie Tekelenburg

LochemEnergie

Goed zicht op de voorwaarden

Tijdens het project Charge & Go kregen Tekelenburg en zijn team een goed zicht op de voorwaarden voor een succesvol deelautoconcept. Hij noemt de belangrijkste: “Het is duidelijk dat alleen deelauto’s aanbieden in de losse verhuur niet werkt. Je moet een hechte gebruikersgroep bouwen en een volledig dienstenpakket aanbieden dat voldoet aan de wensen van de gebruikers. Onze gebruikers willen lage prijzen, gemak bij reserveren en betalen en soms zelfs een elektrische auto met chauffeur. Verder is samenwerking met de gemeente essentieel. Ook heeft een deelautoproject tijd nodig: je moet accepteren dat je de eerste jaren verlies kunt draaien.”

Voorwaarde voor succes

De belangrijkste voorwaarde voor succes is dat mensen hun eigen(tweede) auto de deur uitdoen waar ze minder dan 8000 km per jaar mee rijden, zegt Tekelenburg. Dat betekent dat je hun angsten moet wegnemen, bijvoorbeeld dat er geen auto beschikbaar is, dat het rijbereik minder is dan ze gewend zijn of dat ze hun reis beter moeten plannen omdat ze onderweg moeten laden. Stevige marketing is daarom belangrijk.”

De laatste maanden van Charge & Go staan in het teken van experimenten met een nieuwe reserveringsapp en de koppeling daarvan met de slimme laadpalen. De belangstelling voor de resultaten van het project is in elk geval groot, zegt Tekelenburg. “Uit het hele land krijgen we verzoeken om ons verhaal te komen vertellen. In juni 2019 gaan we zelfs naar Frankrijk”.