CAIR-project zet bedreiging van CO2 om in kansen

CO2 is niet alleen een bedreiging voor het klimaat; het biedt ook de nodige kansen. Dat was de gedachte van Antecy uit Hoevelaken, een bedrijf dat innovatieve processen in het gebied van hernieuwbare energie en materialen ontwikkelt.
Hand met glazen potje

Binnen het CAIR-project schaalde Antecy samen met Bronswerk Heat Transfer en de Wageningen University zijn technologie voor het afvangen van CO2 succesvol op.

“CO2 is niet alleen een schadelijke stof die voor de opwarming van de aarde zorgt. Het is ook een belangrijke grondstof voor de algen- en plantenteelt en voor de productie van kunststoffen en coatings. Nu wordt veel CO2 uit olie en aardgas gemaakt. Om in die markt mee te spelen moeten we CO2 tegen een concurrerende prijs kunnen afvangen en in geconcentreerde vorm aanbieden.” Aldus Paul O’Connor, medeoprichter van Antecy. 

Carbon from AIR

Vanuit die gedachte ontwikkelde het bedrijf met ondersteuning van de Universiteit Twente het CAIR-concept. Het woord CAIR staat voor Carbon (CO2) from AIR. Hierbij wordt een sorbent (soort actieve kool) gebruikt die de CO2 kan binden en weer afgeven. Na gunstige laboratoriumtesten was het zaak om op te schalen. Daarvoor vroeg Antecy EFRO-subsidie aan. Naast een financiële bijdrage kregen ze ook waardevolle ondersteuning. van OP Oost. Adviseurs legden contact met Bronswerk Heat Transfer. Dit bedrijf uit Nijkerk is een wereldspeler op de markt van warmtewisselaars. 

Paul O'Connor

Waardevolle ondersteuning

Zelf hadden we contact met de onderzoeksgroep van professor Bitter van de Wageningen University die onderzoek doet naar het afvangen van CO2. Verder droeg Shell Global Solutions met kritische vragen en adviezen bij aan het project. Zo hadden we de juiste experts bij elkaar. En we konden prettig en open samenwerken.

Paul O'Connor

Antecy

Afvangen op lage temperatuur

De belangrijkste doelen van het CAIR-project waren gericht op het opschalen van de technologie. Dat betekende onder meer verbetering van de sorbent die CO2 kan binden en het verder ontwikkelen van een nieuwe reactortechnologie die de CO2 op lage temperatuur kan verwerken. Die lage temperatuur zorgt voor een laag energiegebruik en daarmee een concurrerende prijs voor het afvangen van CO2.
O’Connor: “Bronswerk bouwde onze nieuwe reactor waarmee we succesvol konden opschalen van 100 gram naar 100 kilo sorbent. Dat je in deze fase iets tastbaars, zoals een reactor, kunt laten zien aan potentiele investeerders, is heel belangrijk.”
De groep van professor Bitter onderzocht verder waarom de sorbent werkt. Daarnaast berekende ze samen met ANTECY dat een reactor die honderd keer groter is – dus 10.000 kilo sorbent kan verwerken – ook kan functioneren.

Ruime belangstelling

Nu het project heeft uitgewezen dat de CAIR-technologie op te schalen is, is commerciële demonstratie de volgende stap. O’Connor: “Er is ruime belangstelling: Shell bijvoorbeeld is enthousiast over onze technologie, zeker voor de langere termijn. We hebben een samenwerkingsverband met het Zwitserse Climeworks, een toonaangevend bedrijf op het gebied van CO2-verwijdering. CAIR wordt nu geïntegreerd in het technologiepakket van Climeworks.”

Meer informatie over dit project: