Ecovat software ondersteunt opslag van duurzaam geproduceerde energie

Voor de opslag van duurzaam geproduceerde energie, kwam het Arnhemse bedrijf Ecovat met een slimme oplossing: grote ondergrondse vaten.
Ecovat

Toekomstbestendige software

In deze ondergrondse vaten kan duurzaam geproduceerde energie maandenlang opgeslagen worden. Om deze Ecovaten te besturen, ontwikkelde het bedrijf met EFRO-subsidie toekomstbestendige software.

Met alle windmolens en zonnepanelen wordt er op zonnige of winderige dagen veel meer duurzame energie geproduceerd dan nodig is. Het is daarom belangrijk om die zonne- of windenergie op te slaan voor dagen dat er minder geproduceerd wordt. Aris de Groot voorzag dit probleem en startte in 2013 met Ecovat. Dit bedrijf ontwikkelt grote ondergrondse vaten (Ecovaten) om duurzame energie op te slaan in warm water en deze energie later weer te leveren. De Ecovaten zijn verbonden met een warmtenet, waarmee steden of wijken worden verwarmd. Het is het enige systeem dat warmte een halfjaar kan bewaren op 90 ̊C. Zo is het mogelijk om pieken in de productie van duurzame energie op te vangen, de restwarmte van bedrijven te bewaren en overbelasting van het energienet te voorkomen.

Toekomstbestendige software

Omdat het Ecovat zo uniek is, bestond er geen besturingssysteem, zegt De Groot. “We hebben wel een eerste softwareprogramma ontwikkeld, maar dat was onvoldoende om de mogelijkheden van een Ecovat te benutten.“
Om die software te ontwikkelen vroeg Ecovat samen met de Universiteit Twente en DNV GL (het vroegere KEMA) EFRO-subsidie aan. Doelstelling van het project was de doorontwikkeling van de software tot een pakket dat geschikt is om het Ecovat te besturen. De Groot: “Belangrijk hierbij is dat het pakket flexibel is en dat je nieuwe modules en apparaten gemakkelijk kunt aansluiten. Zo blijft de software ook in de toekomst bruikbaar.”
Naast het besturen van het Ecovat moest de software ook geschikt gemaakt om zelfstandig actie uit te voeren, voegt hij toe. “De software weet bijvoorbeeld wanneer de bewoners van een wijk veel energie gebruiken en zorgt ervoor dat het Ecovat die energie weer vrijgeeft.”
Tot die zelfstandige acties hoort bijvoorbeeld ook elektriciteit kopen op de energiemarkt. De Groot: “Op dagen met veel wind en/of zon is de elektriciteitsprijs heel laag. De software weet dat en koopt dan zelfstandig goedkope elektriciteit in en bewaart deze in het Ecovat. Zo zorgt de software ervoor dat minder duurzame energie verloren gaat en dat het elektriciteitsnet minder overbelast raakt.”

Aris de Groot

Nieuwe koers

Het lukte de projectpartners om het softwarepakket dat de naam EPIC (Ecovat Power in Control) kreeg te ontwikkelen. Toch besloot Ecovat twee jaar geleden tot een nieuwe koers en een nieuwe naam: GroeneWarmte. De Groot: “Ons Ecovat is vooral van toegevoegde waarde wanneer het aangesloten is op een warmtenet. Die zijn er minder dan voorspeld werd toen we met Ecovat begonnen. We hebben daarom besloten om ons vooral te richten op verduurzaming van wijken en van bestaande warmtenetten. De software die we met de EFRO-subsidie hebben ontwikkeld is daar erg bruikbaar bij.”