Staatssteun en aanbestedingsregels

Binnen een EFRO programma worden de staatsteun- en aanbestedingsregels strikt gehanteerd. Ook gedurende de uitvoering van uw project controleert de managementautoriteit of de uitvoering in lijn is met deze regels. Het is dus van belang vooraf goed na te gaan of:

Projectplan

Als u een subsidieaanvraag indient, neem dan over deze onderwerpen een onderbouwing op in uw projectplan.