Richtlijnen communicatie

Projecten die een EFRO-bijdrage ontvangen hebben de verplichting dat ook te laten zien aan een breder publiek.

Voor deze uitingen gelden specifieke eisen. Deze eisen staan in bijlage XII van verordening 1303/2013. In artikel 2.2 van deze bijlage staan de voorwaarden voor de projectpartners.

Voorwaarden

Zorgt u er voor dat u deze informatie goed doorneemt en deze voorwaarden ook toepast bij alle publieksuitingen. Samengevat komen deze voorwaarden op het volgende neer:

  1. Als u voor uw project iets doet op het gebied van voorlichting of communicatie dan hoort daar het logo van de EU bij*. U noemt de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;
  2. U besteedt op uw website aandacht aan uw project en vermeldt daarbij wat het doel en de resultaten zijn. Ook hier laat u zien dat u een bijdrage krijgt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie;
  3. Als er meer dan € 500.000 aan overheidsgeld in uw project geïnvesteerd wordt en uw project bestaat uit het realiseren van infrastructuur of bouwwerkzaamheden dan plaatst u een bouwbord dat aan de gestelde publiciteitseisen voldoet (zie bijlage XII van verordening 1303/2013 art. 2.2 onder 4).
    Uiterlijk 3 maanden na voltooiing van het project vervangt u het bouwbord door een permanente plaat of bord te plaatsen van aanzienlijk formaat op een plaats die ook gemakkelijk zichtbaar is voor het publiek;
  4. Als er sprake is van aankoop van een fysiek object dan plaatst u ook uiterlijk 3 maanden na voltooiing een permanente plaat of bord, volgens de zelfde regels als hierboven beschreven;
  5. Als het genoemde onder c en d niet op uw project van toepassing is dan hangt u een affiche van minimaal A3-formaat op een voor het publiek goed zichtbare plaats, zoals bij de ingang van uw organisatie. Op dit affiche komt informatie over het project en de vermelding van de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

*Zie bijlage in het handboek/voorlichtingsdocument voor de specifieke vereisten aan dit logo. Ons advies is om ontwerpen van promotie en publiciteit vóór productie ter controle voor te leggen aan OP-Oost.