Regelgeving provincie en Managementautoriteit

Provinciale verordeningen en beleidsregels.

Beleidsregels

Om uitvoering te geven aan het Operationeel Programma bereidt de managementautoriteit openstellingen voor van waaruit subsidie verstrekt kan worden. Deze openstellingen worden in het Provinciaal Blad gepubliceerd in de vorm van een beleidsregel met subsidieplafond. Hierin staat: voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komt voor subsidie, aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen. Het subsidieplafond geeft aan  hoeveel budget beschikbaar is.

 • Beleidsregels in 2018
  Deze informatie heeft u nodig bij een aanvraag die valt onder de openstellingen van 2018
 • Beleidsregels in 2017
  Deze informatie heeft u nodig bij een aanvraag die valt onder de openstellingen van 2017.
 • Beleidsregels in 2016: 
  Deze informatie heeft u nodig bij de verantwoording van een toegekende aanvraag die valt onder de openstellingen van 2016.
 • Beleidsregels in 2015:
  Deze informatie heeft u nodig bij de verantwoording van een toegekende aanvraag die valt onder de openstellingen van 2015.