Samenwerking Rijk (MIT) 2017

Mkb- innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2017 is gesloten.

Europa, Overijsel, Gelderland en het Rijk stellen in 2017 samen € 4,2 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf  te stimuleren.

 Logo

Samenwerking Regio en Rijk

In de MIT-regeling werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) samen om instrumenten die innovatie stimuleren zo veel mogelijk af te stemmen en te verbinden. Aanvragen die binnen deze samenwerking bij OP Oost ingediend worden dienen te passen binnen de sectoren die beschreven staan in het Operationeel Programma (S3-sectoren) én binnen de innovatieagenda's van de Topsectoren.

Het juiste loket

Voor advies-, haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsprojecten kunnen ondernemers een MIT-aanvraag doen in de regio waar zij met het bedrijf gevestigd zijn. Via de Loketwijzer MIT 2017 kunt u achterhalen in welke regio u de aanvraag moet indienen. Geadviseerd wordt om eerst de stappen van de Loketwijzer te doorlopen. U komt dan bij de juiste regio uit. Als uw aanvraag niet past binnen de door de regio opengestelde topsectoren, dan wordt u in de Loketwijzer doorverwezen naar het landelijke vangnet.

MIT kent de volgende instrumenten:

•Adviesprojecten,
•Haalbaarheidsprojecten
•R&D-samenwerkingsprojecten (= innovatie samenwerkingsprojecten),
•Kennisvouchers,*
•TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten*.

MIT - Oost 2017

De instrumenten Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en  R&D-samenwerkingsprojecten (innovatie-samenwerkingsprojecten) worden regionaal aangeboden.

  • De OP Oost regeling R&D samenwerkingsprojecten (3.2) wordt in 2017 ook aangeboden samen met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

*De kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.