REACT-EU

In reactie op de Covid-pandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma. Met dit geld stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Om een snelle uitvoering mogelijk te maken, wordt het extra budget via de huidige EFRO-programma’s uitgegeven. De Management Autoriteit (MA) EFRO Oost-Nederland is verantwoordelijk voor toekenning en beheer van middelen.

Doelstelling

Bij het beschikbaar stellen van de REACT-gelden gaat de MA uit van de doelstelling van het huidige programma OP Oost 2014-2020: het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland als toonaangevende en innovatieve Europese regio. En het investeren in een slimmere en duurzame regio. De nadruk ligt op investeringen in innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en groen, die gaan zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie.

Nieuw accent

Bij deze nieuwe prioriteit ‘Groen en digitaal herstel van de economie' ligt de nadruk minder op samenwerkingsprojecten tussen MKB en kennisinstellingen gericht op vroege fases van innovatie. De nadruk ligt meer op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen die de doelstellingen op het gebied van digitalisering en groen versnellen (hogere TRL-fase). Hiermee wordt voorgesorteerd op een snelle en succesvolle marktintroductie. Ook is er in de eerste tranche ruimte vrij gemaakt voor investeringen die bijdragen aan de versterking van het innovatieve ecosysteem op het gebied van groen en digitaal. Hierbij wordt gedacht aan publiek-private investeringen in onderzoeksfaciliteiten en valorisatie-activiteiten (bijvoorbeeld laboratoria, specialistische productieruimtes). Het doel hierbij is om MKB-bedrijven de mogelijkheid te geven nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen en door te ontwikkelen.

Eerste tranche

Binnen het bestaande programma OP Oost 2014-2020 is in de eerste tranche € 47,7 miljoen euro, waarvan € 5,9 miljoen rijks-cofinanciering beschikbaar gesteld voor REACT-EU. Dit geld is vanaf 1april 2021 aan projecten toegekend en moet uiterlijk 31 december 2023 door begunstigden zijn besteed. 

Tweede Tranche

De Europese Unie, heeft eind oktober voor de tweede keer een bedrag beschikbaar gesteld voor Oost Nederland. Dit tweede bedrag van € 60,5 miljoen is toegezegd na een intensieve lobby door de Provincies Overijssel en Gelderland.Van het door de EU toegekende bedrag is per 15 december € 50 miljoen beschikbaar voor projectaanvragen in de categorieën ‘ontwikkelingsprojecten’ en ‘gedeelde faciliteiten. Het resterende bedrag van de beschikbare middelen in deze tweede tranche wordt gereserveerd voor inzet via een revolverend fonds.

De openstellingsdatum voor de tweede tranche is enkele weken opgeschoven om belangstellenden meer tijd te geven om tot goede voorstellen te komen. Let wel: de verwachting is dat het budget op de eerste dag overtekend wordt. Het is dus raadzaam om op 15 december ook daadwerkelijk in te dienen. Lees meer over de openstelling in ons nieuwsbericht van 29 oktober.

Projectideeën

Om de juiste inhoudelijke keuzes te maken is het voor de Managementautoriteit OP-Oost van belang om tijdig inzichtelijk te krijgen welke projectideeën er voor de 2e tranche zijn. zijn. Dit helpt bij het maken van keuzes voor mogelijke regeling(en) bij de tweede tranche REACT-EU. Hoewel op dit moment nog onduidelijk is of er opnieuw een regeling komt voor innovatieve ecosystemen, krijgen wij ook graag inzicht in eventuele projectideeën op dit gebied. Ook hiervoor kunnen belangstellenden dit projectideeformulier invullen. Het formulier geeft u ook de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen over uw toekomstig project. 

Benodigde documentatie

De benodigde documenten vooreen projectaanvraag vindt u op de pagina Regelingen 2021; bij Ontwikkelingsprojecten (3.1) of bij Gedeelde faciliteiten (3.2) Hierdoor kunt u tijdig voorbereidingen treffen voor een subsidieaanvraag. Advies hierbij is deze nieuw gepubliceerde documenten te gebruiken omdat er wijzigingen kunnen zijn doorgevoerd ten opzichte van de eerdere documentatie. 

Meer informatie

Voor achtergrondinformatie over REACT EU zie: EU-begroting voor herstel