Programma OP Oost

De EU stelt € 101 miljoen beschikbaar voor OP Oost 2014-2020.

Daarbij blijft het niet, EFRO-subsidie is cofinanciering. Het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel dragen samen € 68 miljoen bij en de projectindieners € 120 miljoen. In totaal wordt daarmee € 288 miljoen geïnvesteerd in de regionale economie van Oost-Nederland.

Maatschappelijke vraagstukken

OP Oost wil deze middelen zo inzetten dat Oost-Nederland zijn concurrentiepositie als toonaangevende en innovatieve Europese regio versterkt. Het is belangrijk om hierbij aan te sluiten op de uitdagen waar Europa voor staat. Zoals:voedselzekerheid; vergrijzing en gezondheid; klimaatverandering; schone en efficiënte energie;beschikbaarheid van grondstoffen.