Koolstofarme innovatie

Door combinatie van innovatie en efficienter gebruik van natuurlijke hulpbronnen meer groene groei.

Business met minder druk op natuurlijke hulpbronnen.  Om ook in de toekomst voldoende duurzame energie en schone lucht te hebben, zijn nieuwe producten en diensten nodig. Dat kan gaan om slimme ideeën om energie te besparen, bijvoorbeeld verbeterde isolatie, hergebruik van grondstoffen en mineralen of het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische stoffen. Het kan ook gaan om nieuwe vormen van schone energie uit bijvoorbeeld aarde, zon, wind of water en combinaties voor opwekking en opslag van nieuwe energie.  Het OP-Oost-programma ondersteunt de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken. Daarbij gaat het om zaken als minder CO2-uitstoot, een toenemend gebruik van hernieuwbare energie en een efficiëntere inzet van energiebronnen.

Subside voor CO2-reductie

Slimme CO2-reductie richt zich op stimulering van innovaties in de sector Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased economy en crossovers van EMT met de andere S3-sectoren en de ondersteunende sectoren water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. Zie slimme specialisatiestrategie Oost-Nederland.

De focus ligt daarbij op:

 • ondersteunen van mkb-bedrijven bij experimentele ontwikkeling van nieuwe producten (vooral producten betreffende koolstofarme technologieën), diensten, processen of toepassingen die bijdragen aan een koolstofarme economie, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes;
 • stimuleren van proeftuinen en livinglabs, grootschalige praktijktesten en demonstraties binnen het mkb. Mkb-ers kunnen samen met gebruikers nieuwe producten (vooral producten betreffende koolstofarme technologieën) testen in een zo realistisch mogelijke omgeving;
 • stimuleren van clustervorming en netwerken. Het mkb, kennisinstellingen en overheidsorganisaties wordt gestimuleerd om meer met elkaar in contact te komen. Op deze manier kunnen kennisinstellingen hun onderzoek beter afstemmen op de behoefte van de Oost-Nederlandse mkb-er. En kunnen mkb-ers elkaars toegevoegde waarde ontdekken. Dit zorgt voor meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers (vooral tussen MKB'ers onderling en mkb en kennisinstellingen). Dit levert (sterkere) innovatieclusters en innovatienetwerken op. Daarnaast stimuleert het programma ook clustervorming en netwerken gericht op de toepassing van koolstofarme technologieën waarbij mkb-ers eindgebruikers betrekken. Het creëren van nieuwe partnerschappen, door clustervorming en netwerken draagt bij aan de promotie en adoptie van nieuwe koolstofarme technologieën.

Voorbeelden van projectideeën binnen Slimme CO2-reductie:

 1. Bio-energie: efficiëntieverbetering bestaande en ontwikkeling nieuwe technologieën.
 2. Innovaties voor besparing energie en grondstoffengebruik in de gebouwde omgeving (woningen en bedrijfsgebouwen).
 3. Innovaties die bijdragen aan energie-efficiëntie en grondstoffen-efficiëntie in productieprocessen.
 4. Innovaties die oplossingen bieden voor (kleinschalige) energieopslag, bijvoorbeeld innovatieve batterijen of nieuwe intelligente systemen (smart grids).
 5. Nieuwe innovatieve vormen van energieopwekking: aarde, zon, wind, water.
 6. Innovaties op gebied van bioraffinage; op een efficiënte, snelle en goedkope manier mineralen en grondstoffen uit biomassa terug winnen.
 7. Ontwikkeling van toepassingen voor biobased materialen.
 8. Technologische en procesinnovaties die het mogelijk maken om grondstoffen en/of materialen opnieuw te gebruiken zonder verlies van waarde: de circulaire economie (waarbij CO2 emissie wordt beperkt door bijvoorbeeld voorkomen van winning nieuwe grondstoffen of besparing van energie door producten niet vaak te hoeven vervangen door ze beter repareerbaar te maken).
 9. Innovaties waarbij de benutting (verwaarding) van laagwaardige biomassa zoals mest, riet en bermgras centraal staan. Op dit moment zijn nog weinig kosteneffectieve methoden beschikbaar. Benutting van laagwaardige biomassa, die nu een rest- of afvalstroom is, draagt bij aan de besparing van fossiele grondstoffen en fossiele energie en aan de reductie van CO2 emissie.
 10. Een proeftuin waar ervaring wordt opgedaan met verschillende methoden, en toepassingen worden gezocht voor, restwarmteopslag via bijvoorbeeld twee-fasenmaterialen (Zeoliet) of warmtebuffers.

Bent u mkb-er of een andere organisatie en heeft u een project dat aansluit bij het thema koolstofarme innovatie? Kijk op de pagina Subsidieregeling slimme CO2-reductie (momenteel gesloten) of uw bedrijf of organisatie in aanmerking komt voor subsidie.