Prioriteiten

Oost-Nederland zet in op de prioriteiten innovatie en koolstofarme economie.

Met het Cohesiebeleid wil de EU de regionale verschillen in economische ontwikkeling in Europa verkleinen. Door eigen accenten te leggen, zorgen de regio’s ervoor dat ze elkaar aanvullen, in plaats van elkaar te kopiëren en te beconcurreren. Dit heet de Slimme Specialisatie strategie (PDF 1,74 MB).

Oost Nederland kiest voor: 

  • HTSM-sector (High Tech Systems and Materials);
  • Health-sector (gezondheid);
  • Agrofood-sector;
  • Energie- en Milieutechnologie-sector inclusief biobased
    (koolstofarme economie incl. slimme groei);
  • Cross-overs tussen deze sectoren; 
  • Samenwerking met de ondersteunende sectoren zoals:
    water-, chemie-, de creatieve sector en de maakindustrie.

Prioriteiten

De EFRO-middelen worden hierbij ingezet op twee verschillende thema’s:

Achtergrond

Van 2014-2020 is voor het Cohesiebeleid € 351,8 miljard beschikbaar via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Cohesiefonds (niet in Nederland).

Download de complete tekst (PDF, 60 kb)