Overzicht beschikte projecten

Alle door OP Oost goedgekeurde EFRO-projecten.

In bijgevoegd overzicht zijn alle door OP Oost toegekende aanvragen chronologisch gerangschikt. Deze lijst wordt in juni en december aangevuld. De lijst met toegekende aanvragen tot 21 december 2021 vindt u hier: 

Beschikte projecten (XLSX 170 kB) of Beschikte projecten (CSV,362 kB)

Europa om de Hoek

Voor onderzoeks- en rapportagedoeleinden worden relevante gegevens, van Nederlandse projecten die Europese subsidie ontvangen, in een spreadsheet onder gebracht op de website www.europaomdehoek.nl

GO-EFRO 2007-2013

Op de website www.europaomdehoek.nl vindt u ook alle gegevens van toegekende subsidieaanvragen uit de periode GO EFRO 2007-2013.