Voorbereiding tweede tranche REACT-EU Oost-Nederland

17-8-2021 REACT-EU 2e tranche

In reactie op de Covid-pandemie is door de Europese Commissie (EC) het herstelprogramma "EU Next Generation" gelanceerd. Onderdeel van dit programma is REACT-EU, waarvan in de eerste tranche € 47,7 miljoen aan Oost-Nederland is toegekend. Met deze middelen is subsidie verleend aan projecten die zich richten op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

Terugblik: eerste tranche

Op 1 april is de eerste tranche opengesteld. De conclusie kan worden getrokken dat er veel interesse was voor de REACT-EU gelden. Zowel voor de regeling innovatieve ecosystemen als ontwikkelprojecten. Inmiddels hebben een groot aantal projecten een positieve subsidiebeschikking ontvangen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de toekenning van subsidie aan de laatste projecten uit de eerste tranche en wordt er vooruit gekeken naar een mogelijke tweede tranche.

Blik vooruit: tweede tranche

In oktober volgt er duidelijkheid vanuit de EC over de hoogte van het bedrag van de tweede tranche. Gezien de relatief korte uitvoeringstermijn voor projecten (einddatum 31 december 2023) wordt door OP Oost al wel gewerkt aan de openstelling van de tweede tranche. Het streven is om bij postitief besluit van de EC per 15 november 2021 open te gaan.

Prioriteit blijft ongewijzigd

Net als bij de eerste openstelling voor REACT-EU in april dit jaar ligt de nadruk ook dit keer op de latere fases van innovatie (TRL 5-8). In lijn met de ambitie van de EC wordt opnieuw prioriteit gegeven aan investeringen in innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en groen, die zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie. De eerder gemaakte keuze om een regeling op te nemen voor innovatieve ecosystemen én ontwikkelprojecten voor de nieuwe openstelling wordt in de komende periode heroverwogen. Naar verwachting wordt de regeling voor ontwikkelprojecten in ieder geval vervolgd. De accenten hierin kunnen nog wel wijzigen.

Projectideeën voor de tweede tranche

Om de juiste inhoudelijke keuzes te maken is het voor de Managementautoriteit OP-Oost van belang om tijdig inzichtelijk te krijgen welke projectideeën er zijn. Dit helpt bij het maken van keuzes voor mogelijke regeling(en) bij de tweede tranche REACT-EU. Hoewel op dit moment nog onduidelijk is of er opnieuw een regeling komt voor innovatieve ecosystemen, krijgen wij ook graag inzicht in eventuele projectideeën op dit gebied. Ook hiervoor kunnen belangstellenden het projectideeformulier invullen. Het formulier geeft u ook de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen over uw toekomstig project.

Benodigde documentatie

De aankomende weken worden de benodigde documenten voor een projectaanvraag gepubliceerd op de webpagina voor REACT-EU. Hierdoor kunt u tijdig voorbereidingen treffen voor een subsidie-aanvraag. Advies hierbij is deze nieuw gepubliceerde documenten te gebruiken omdat er wijzigingen kunnen zijn doorgevoerd ten opzichte van de eerdere documentatie.

Meer informatie

Voor achtergrondinformatie over REACT EU zie: EU-begroting voor herstel

Terug naar nieuwsoverzicht