Europees Herstelfonds (REACT-EU) draagt bij aan vijf nieuwe projecten in Oost Nederland

7-9-2021

Met het REACT-EU-programma helpt Europa de provincies Overijssel en Gelderland met investeren in een snel economisch herstel van COVID-19. Na de eerdere toekenningen in juli dragen ook deze vijf nieuwe projecten met hun innovaties bij aan werkgelegenheid en aan thema’s die de regio belangrijk vindt om haar concurrentiepositie te versterken. Samen met Europa investeren de bedrijven ruim € 17, 8 miljoen in de regionale economie.

Hieronder twee voorbeelden.

Koppelen van warmte uit  biomassa en geothermie

Hoofddoel van het project WarmteWeb Koekoekspolder’  is het koppelen een biomassacentrale en een geothermiebron in de Koekoekspolder tot één ‘intelligent’ WarmteWeb. Door de verschillende temperaturen in (biomassa 95 graden en geothermie 70 graden), de verschillende thermische vermogens en de snelheid waarmee de warmtebronnen op- en afgeschaald moeten kunnen worden is het geen simpele koppeling. De grote uitdaging van dit WarmteWeb is een op gegevens aangestuurde productie, opslag, transport en aflevering van de duurzame warmte. Dit lukt alleen op basis van snelle uitwisseling van gegevens  tussen alle partijen die aan het WarmteWeb zijn aangesloten.  Binnen het project wordt ook een besturingssysteem ontwikkeld dat prognoses over warmtevraag en -aanbod in de toekomst maakt en, op basis van data-analyse, het mogelijk maakt tijdig te anticiperen.

Gegevensanalyse rond duurzame landbouw

In een veilige data & applicatie  omgeving van het project “OnePlanet” worden gegevens rond duurzame landbouw, voeding en gezondheid verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Bij veel partijen ontbreekt de kennis en ervaring om uit een hoeveelheid van gegevensbronnen, zinvolle informatie te op te halen zoals data-analytics, modelvorming en algoritmes. OnePlanet stelt hiervoor, vanuit 5 Gelderse bedrijven, een marktplaats, algoritmen en modellen ter beschikking. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een veilige en integere toegang, waarbij gegevens van en bij de gebruiker blijven maar ook economische, maatschappelijke en publieke doelen dienen. Ook wil OpenPlanet de versnippering van gegevensbronnen verminderen. Die is ontstaan omdat veel bedrijven nu, uit commerciële belang, een eigen dataplatform hebben.

Voor een overzicht van de vijf onlangs verleende Europese bijdragen aan het versnellen van de regionale economie in Oost Nederland kijk op: Bijlage toekenningen REACT-EU 06-09-2021

Europese bijdrage voor snel herstel regionale economie

De Europese Unie werkt met haar herstelprogramma EU Next Generation aan een  groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Onder de noemer REACT-EU is hierdoor voor Oost-Nederland in 2021 47,5 miljoen euro -waarvan 5,9 miljoen Rijkscofinanciering- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt toegekend aan projecten die op 1 april een succesvolle een aanvraag hebben ingediend. Deze projecten moeten eind 2023 afgerond zijn, zodat de regionale economie zo snel mogelijk herstelt. 

Bekijk hier een overzicht van de 8 REACT projecten die al in juli toegekend zijn. Bijlage toekenningen REACT-EU 13-07-2021

Terug naar nieuwsoverzicht