Eerste toekenningen uit Europees Herstelfonds (REACT-EU) in Oost Nederland

16-7-2021 Economische groei

Met het REACT-EU-programma helpt Europa de provincies Overijssel en Gelderland met investeren in een snel economisch herstel van COVID-19. Deze acht bedrijven in de sectoren MedTEch, Energie en Circulair/Cleantech dragen met hun innovaties bij aan werkgelegenheid en aan thema’s die de regio belangrijk vindt om haar concurrentiepositie te versterken.

Al jaren investeren veel partners in de sectoren: MedTech, Energie en Circulair/Cleantech om innovaties in de praktijk te verbeteren. De sectoren groeien hard en ontstaat veel nieuwe bedrijvigheid. Met REACT-EU krijgen deze sectoren een extra impuls.

Drie voorbeelden: 

MedTech Factory.

In Enschede komt een hypermodern laboratorium voor microbiologisch onderzoek en productie: de MedTech Factory. Uit recent onderzoek is gebleken dat het gebrek aan celbiologische laboratoria een knelpunt is voor de doorgroei van MedTech bedrijven. Dat is een gemiste kans, want om die reden zetten beloftevolle initiatieven niet door. Daarnaast hebben startups grote behoefte aan innovatieondersteuning op allerlei vlakken. Om het tij te keren en het innovatie ecosysteem in de sector te versterken, is de aanvraag voor de MedTech Factory gehonoreerd. Het gebouw  wordt ingericht met 20 microbiologische laboratoria, in combinatie met kantoorruimtes. Met de komst van de laboratoria is kennisdeling en versnelling van vernieuwing in de MedTech-sector van Oost-Nederland een feit.

Biobased alternatieven voor circulaire composieten

Grondstoffen worden schaars en daardoor duurder, daarom loont het om grondstoffen en afval steeds opnieuw te gebruiken en schoner te produceren. Een groep bedrijven  in de regio gebruikt 100% biobased composietproducten in hun productieprocessen. Ze ontwikkelen zo thermo-hardende harsen die 100% biobased zijn. Deze producten slaan tijdens de groei meer CO2 op dan dat er met de productie wordt uitgestoten. Met deze Plantics bioharsen worden ook samengestelde materialen (composieten) gemaakt met uit natuurlijke materialen (zoals hennep, vlas), om zo tot complete biobased composieten te komen. Deze composieten met de Plantics biohars zijn opnieuw te gebruiken. De projectpartners gaan deze ontwikkelde processen en producten een stap verder brengen en opschalen.

Innovatielab voor energietoepassingen

ConnectR Energy Innovation  in Arnhem krijgt  een bijdrage uit REACT waardoor ze vaart kunnen maken met een innovatielab. Connectr Energy Innovation werkt aan de groei van de energie-bedrijvigheid door nieuwe ideeën direct te testen en in de praktijk te brengen. Naast gedeelde faciliteiten en een innovatieprogramma vormt het innovatielab een belangrijk onderdeel. In dat innovatielab kunnen bedrijven en opleidingen gebruik maken van testfaciliteiten en gedeelde voorzieningen. Het bedenken, testen en ontwikkelen van nieuwe energietoepassingen leidt tot goed opgeleid en geschoold personeel voor de energiesector. Hier profiteren onderwijs, bestaande én nieuwe bedrijven van. Daarmee versnelt de energietransitie én groeit de regionale economie in Oost Nederland.

Voor een overzicht van  de nu verleende Europese bijdragen aan het versnellen van de regionale economie in Oost Nederland kijk op: Bijlage toekenningen REACT-EU 13 juli 2021

Europese bijdrage voor snel herstel regionale economie

De Europese Unie werkt met haar herstelprogramma EU Next Generation aan een  groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Onder de noemer REACT-EU is hierdoor voor Oost-Nederland in 2021 47,5 miljoen euro -waarvan 5,9 miljoen Rijkscofinanciering- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt toegekend aan projecten die op 1 april een succesvolle een aanvraag hebben ingediend. Deze projecten moeten eind 2023 afgerond zijn, zodat de regionale economie zo snel mogelijk herstelt. 

 

Terug naar nieuwsoverzicht