Kan ik subsidie krijgen

Wie kan voor EFRO-subsidie in aanmerking komen

Ondernemers in Overijssel en Gelderland die willen investeren in innovatieve en duurzame projecten komen in aanmerking voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO).

Het EFRO subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020 ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe en duurzame producten. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd. De prioriteiten algemene innovatie en koolstofarme innovatie staan hierbij centraal. Projectvoorstellen van bedrijven en samenwerkingsverbanden die passen binnen deze prioriteiten en zich richten op onderstaande sectoren kunnen een beroep doen op subsidie.

  • HTSM (High Tech Systemen en  Materialen);
  • Health (gezondheid);
  • Agrofood;
  • Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased (koolstofarme economie inclusief slimme groei);
  • Crossovers tussen deze speerpuntsectoren;
  • Crossovers met ondersteunende sectoren zoals:  ICT-, water-, chemie-, creatieve sector en maakindustrie

Heeft u al een concreet idee?

Neemt u dan contact op met Oost NL. Zij hebben de rol u te informeren, om passendheid van initiatieven te toetsen en u te adviseren bij de ontwikkeling van een EFRO-waardig projectplan.