Jaarverslagen en evaluaties

Jaarverslagen

Jaarlijks  publiceert de Managementautoriteit in mei een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar. De jaarverslagen moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie.
In het eerste jaarverslag van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland wordt verslag gedaan over de jaren 2014 en 2015.

Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2020 (pdf 7.000 kB)
Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2019 (pdf 6.17 mb)
Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2018 (pdf 7.071 kB)
Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2017
(pdf 4,8 mb)
Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2016 (pdf 3,9 mb)
Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2014-2015 (pdf 1.2 mb)

Evaluaties

Door onafhankelijke partijen wordt kwaliteit en uitvoering van de vier EFRO-programma's geevalueerd. Met de 'lessons learned' kunnen verbeteringen nog in deze of de volgende programmaperiode worden doorgevoerd.