Beleidsregels in 2019

Formele regels van belang voor uw aanvraag en beschikbaar budget per openstelling.

Beleidsregel

In onderstaande beleidsregels staat voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komt voor subsidie, aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen.

prb-2019-8198 Gelderland (17-12-2019)
prb-2019-1393 Gelderland (26-02-2019)

Geconsolideerde versie

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent EFRO Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2019

Subsidieplafonds

Het subsidieplafond geeft aan hoeveel budget per openstelling beschikbaar is.

Geconsolideerde versie
Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent het Subsidieplafonds 2019 voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Beleidsregel financiële correcties

In onderstaande beleidsregel staan de regels omtrent financiële correcties (categoriseringstabel)

Geconsolideerde versie
Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent financiële correcties Beleidsregel financiële correcties Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Meer informatie

De verschillende subsidieregelingen en openstellingen voor 2019 worden in het Provinciaal Blad gepubliceerd in de vorm van een beleidsregel met subsidieplafond. 
Informatie over (eerder) gepubliceerde beleidsregels vindt u op de pagina: Regelgeving provincie en Managementautoriteit.