Beleidsregels in 2017

Formele regels van belang voor uw aanvraag en beschikbaar budget per openstelling.

De  verschillende subsidieregelingen en openstellingen voor 2017 zijn in het Provinciaal Blad gepubliceerd in de vorm van een beleidsregel met subsidieplafond.  

Beleidsregel

In onderstaande beleidsregels staat voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komt voor subsidie, aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen.

prb-2017-4747:Gelderland (24-10-2017)

prb-2017-830: Gelderland (27-02-2017)

Subsidieplafonds

Het subsidieplafond geeft aan hoeveel budget per openstelling beschikbaar is.

prb-2017-5638 (14-12-2017)

prb-2017-4752 (24-10-2017)

prb-2017-828 (27-02-2017)

prb-2017-3098 (14-07-2017)

Geconsolideerde versie

Geconsolideerde regelgeving CVDR601649_2 (24-10-2017) Beleidsregel

Geconsolideerde regelgeving CVDR601647_5 (15-12-2017) Subsidieplafonds

Geconsolideerde regelgeving CVDR601647_3 (14-07-2017)

Geconsolideerde regelgeving CVDR601647_2 (08-03-2017)

Beleidsregel financiële correcties

In onderstaande beleidsregel staan de regels omtrent financiële correcties (categoriseringstabel)

prb-2017-5363 Gelderland financiële correcties 2014-2020 (22-11-2017)

Meer informatie

Informatie over (eerder) gepubliceerde beleidsregels vindt u op de pagina: Regelgeving provincie en Managementautoriteit.