Richtlijnen communicatie REACT-EU

Projecten die een EFRO-bijdrage ontvangen hebben de verplichting dat ook te laten zien aan een breder publiek. Voor de communicatieuitingen in het kader van REACT-EU gelden specifieke eisen.

Samengevat komen deze voorwaarden op het volgende neer:

  1. Als u voor uw project iets doet op het gebied van voorlichting of communicatie dan hoort daar het logo van de EU bij*. U noemt de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling; met daarbij de zin: Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie. Het logo met deze zin kunt u hiernaast downloaden.
  2. U besteedt op uw website aandacht aan uw project en vermeldt daarbij wat het doel en de resultaten zijn. Ook hier laat u zien dat u een bijdrage krijgt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie met daarbij de zin: Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.
  3. Als er meer dan € 500.000 aan overheidsgeld in uw project geïnvesteerd wordt en uw project bestaat uit het realiseren van infrastructuur of bouwwerkzaamheden dan plaatst u een bouwbord dat aan de gestelde publiciteitseisen voldoet (zie bijlage XII van verordening 1303/2013 art. 2.2 onder 4). Ook hier komt de zin terug: Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie. Uiterlijk 3 maanden na voltooiing van het project vervangt u het bouwbord door een permanente plaat of bord te plaatsen van aanzienlijk formaat op een plaats die ook gemakkelijk zichtbaar is voor het publiek; Ook hierop staat  het logo van de EU*  U noemt de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met de zin:Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie
  4. Als er sprake is van aankoop van een fysiek object dan plaatst u ook uiterlijk 3 maanden na voltooiing een permanente plaat of bord, volgens de zelfde regels als hierboven beschreven; met daarbij de zin: Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.
  5. Als het genoemde onder c. en d. niet op uw project van toepassing is dan hangt u een affiche van minimaal A3-formaat op een voor het publiek goed zichtbare plaats, zoals bij de ingang van uw organisatie. Op dit affiche komt informatie over het project en de vermelding van de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. U kunt dit affiche in A3 formaat hiernaast downloaden.

Deze eisen staan in bijlage XII van verordening 1303/2013. In artikel 2.2 van deze bijlage staan de voorwaarden voor de projectpartners. Zorgt u er voor dat u deze informatie goed doorneemt en deze voorwaarden ook toepast bij alle publieksuitingen. Ons advies is om ontwerpen van promotie en publiciteit vóór productie ter controle voor te leggen aan OP Oost.