Beleidsregels in 2018

Formele regels van belang voor uw aanvraag en beschikbaar budget per openstelling.

Beleidsregel

In onderstaande beleidsregels staat voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komt voor subsidie, aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen.

prb-2018-1882: Gelderland (13 maart 2018)

Subsidieplafonds

Het subsidieplafond geeft aan hoeveel budget per openstelling beschikbaar is.

prb-2019-887: Gelderland (7 februari 2019)

prb-2018-1883: Gelderland (13 maart 2018)

Geconsolideerde versie

Nog niet van toepassing.

Beleidsregel financiële correcties

In onderstaande beleidsregel staan de regels omtrent financiële correcties (categoriseringstabel)

prb-2017-5363 Gelderland financiële correcties 2014-2020 (22-11-2017)

Meer informatie

De verschillende subsidieregelingen en openstellingen voor 2018 worden in het Provinciaal Blad gepubliceerd in de vorm van een beleidsregel met subsidieplafond. 
Informatie over (eerder) gepubliceerde beleidsregels vindt u op de pagina: Regelgeving provincie en Managementautoriteit.